Daniels nutrigeneeskunde

"GEZONDHEID KOMT VAN BINNENUIT"

Om de therapie zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden. Als u  een afspraak voor een behandeling maakt, gaan we ervan uit dat u kennis genomen hebt van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.


  • Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voor aanvang te melde via 06-53755640
  • Indien de behandeling niet kan plaats vinden vanuit Daniels Nutrigeneeskunde, zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt worden.
  • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt wordt u vriendelijk verzocht om indien mogelijk voor de behandeling een douche of bad te nemen. 
  • In verband met de hygiëne worden alle materialen die eigendom zijn van Nutrigeneeskunde na elke behandeling gereinigd.
  • Mede met het oog op ons milieu mag u natuurlijk zelf altijd uw eigen handdoeken meenemengaarne 2 stuks.


Daniels Nutrigeneeskunde behoudt zich het recht, bij het werken op locatie, de opdracht te annuleren indien er naar ons inzicht sprake is van een locatie die:

  • Onveilig is
  • Bedreigend is
  • Er sprake is van onhygiënische situatie
  • Anderszins het uitvoeren van de opdracht en/of het welvoelen en welbevinden van de therapeut belemmert of negatief beïnvloedt.

Tevens verzoeken wij u de patientverklaring door te nemen. Deze kunt u ook vinden in het anamnese formulier.

Bedankt voor uw medewerking...en de beste gezondheid toegewenst!