Daniels nutrigeneeskunde

"GEZONDHEID KOMT VAN BINNENUIT"

Om de therapie zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden. Als u  een afspraak voor een behandeling maakt, gaan we ervan uit dat u kennis genomen hebt van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.


  • Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voor aanvang te melden via 06-53755640 en/of via mail. Bij een te laat geannuleerde afspraak of afzegging van een afspraak zonder gepaste/geldende reden brengen we kosten in rekening. Deze kosten zijn: 20,-
  • Bij voortijdige behandelings-annulering/stop na het door u geretourneerde ingevulde Anamnese formulieren brengen we kosten in rekening. Deze kosten zijn: 25,-
  • Indien de behandeling niet kan plaats vinden vanuit Daniels Nutrigeneeskunde, zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt worden.
  • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt wordt u vriendelijk verzocht om indien mogelijk voor de behandeling een douche of bad te nemen. 
  • In verband met de hygiëne worden alle materialen die eigendom zijn van Nutrigeneeskunde na elke behandeling gereinigd.
  • Mede met het oog op ons milieu mag u natuurlijk zelf altijd uw eigen handdoeken meenemengaarne 2 stuks.


Daniels Nutrigeneeskunde behoudt zich het recht, bij het werken op locatie, de opdracht te annuleren indien er naar ons inzicht sprake is van een locatie die:

  • Onveilig is
  • Bedreigend is
  • Er sprake is van onhygiënische situatie
  • Anderszins het uitvoeren van de opdracht en/of het welvoelen en welbevinden van de therapeut belemmert of negatief beïnvloedt.

Tevens verzoeken wij u de patientverklaring door te nemen. Deze kunt u ook vinden in het anamnese formulier.


Wellicht heeft u al eens gehoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). Simpel gezegd zorgt deze nieuwe Europese privacywet ervoor dat uw gegevens per 25 mei 2018 nog beter worden beschermd.

Wilt u ook onze privacy verklaring lezen? Klik hier


Bedankt voor uw medewerking...en de beste gezondheid toegewenst!