Daniels nutrigeneeskunde

"GEZONDHEID KOMT VAN BINNENUIT"

Behandeling online / per telefoon
Behandeling van uw klachten hoeft niet altijd in de praktijk te gebeuren. Het is heel goed mogelijk om op basis van een uitgebreid intakeformulier en gesprek een behandelplan te maken 'op afstand'. Dit betekent dat de consulten plaatsvinden via:

Telefoon: er wordt een tijdstip en verwachte duur van het consult afgesproken en het contact verloopt via telefoon. Whatsapp voor hele korte berichten.

E-mail: consult vindt schriftelijk plaats, bij het eerste consult worden afspraken gemaakt over reactietermijn en kosten. Indien nodig kan aanvullende informatie via telefoon (of skype) nodig zijn.

Facebook:
consult via chat / webcam.

Voor alle behandelingen op afstand geldt dat er een uitgebreid intakeformulier ingevuld moet worden en dat tijdens de contacten verdieping en vervolgvragen gesteld kunnen worden.

Consulttarieven worden verrekend per 15 minuten (15,-). Dit tarief geldt ook voor email, voor de duidelijkheid wordt de consulttijd per individuele mail aangegeven.

Betaling vindt achteraf, na elk consult plaats. U ontvangt de factuur via email en kunt deze binnen 14 dagen betalen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering is (gedeeltelijke) vergoeding van het consult mogelijk.