Daniels nutrigeneeskunde

"GEZONDHEID KOMT VAN BINNENUIT"

Privacy verklaring (AVG)

Persoonsgegevens die wij verwerken
DanielsNutriGeneeskunde verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer

E-mailadres

BSN

..
..

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Daniels NutriGeneeskunde verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een Anamnese (Intake) formulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

U ontvangt van ons een toestemmingsformulier

Waarom we gegevens nodig hebben
Daniels NutriGeneeskunde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
..
..

Hoe lang we gegevens bewaren
DanielsNutriGeneeskunde zal uw persoonsgegevens bewaren om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 20 jaar.

Bewaartermijn van de administratie: 7 jaar.


Delen met anderen
Daniels NutriGeneeskunde deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daniels NutriGeneeskunde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
DanielsNutriGeneeskunde gebruikt [bijvoorbeeld: functionele, analytische en tracking] cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar danielsnutrigeneeskunde@gmail.com. Daniels NutriGeneeskunde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Daniels NutriGeneeskunde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via danielsnutrigeneeskunde@gmail.com.